De deal van Jorritsma

By | Geen categorie | No Comments

De VNG heeft, onder voorzitterschap van Annemarie Jorritsma, in het vorige decennium onderhandeld met de regering over de decentralisatie van de AWBZ. Het proces heeft enige tijd in beslag genomen en verliep op sommige momenten moeizaam. Maar uiteindelijk heeft het eind 2013 een overeenkomst opgeleverd, waarbij de decentralisatie van de…

Read More

De thuiszorg als Fyra

By | Geen categorie | No Comments

Het dagblad Trouw meldde in september dat er twee thuiszorgorganisaties, in Brabant en Zuid-Holland, een cliëntenstop hebben ingevoerd vanwege een te krap budget. Een aanbieder van thuiszorg in Gelderland volgde in oktober. In de meeste gevallen gaat het om extra (boven de productieafspraken gemaakte) zorg, die niet door verzekeraars wordt…

Read More

De ANBO in wild water

By | Geen categorie | No Comments

Voor de leden van de ANBO lijkt het doen en laten van de vereniging op een nieuwe activiteit: wild water varen. Alleen is dit niet een activiteit die veel ouderen aanspreekt. Dat blijkt ook uit de diverse uitingen in de media. Het is over en weer met modder gooien tussen…

Read More

Geheugenkoor is nuttige dagbesteding

By | Geen categorie | No Comments

Het geheugen is een wonderlijk vermogen van mensen om dingen of gebeurtenissen vast te houden en later te reproduceren. Het is een essentieel bestanddeel in ons bestaan. Zonder geheugen kunnen wij niet of nauwelijks functioneren. Iedereen maakt wel eens mee dat het geheugen het af laat weten. Meestal is dat…

Read More

Een jaar niets gedaan

By | Geen categorie | No Comments

Het woord premie had ooit de betekenis van toeslag of beloning. Een premie kreeg je, soms voorspelbaar en soms ook vanwege bijzondere verdienste. Dat is allang niet meer zo. Premies krijgen is veranderd in premies betalen. Neem de zorgpremie. Dat is een begrip sinds de invoering van het huidige, door…

Read More

Pesten in de zorg

By | Geen categorie | No Comments

Bent u wel eens gepest door mede-leerlingen op school? Ik wel en ik kan mij de personen die dit deden (overigens niet alleen bij mij) nog heel goed voor de geest halen. Achteraf zie ik dat leerkrachten totaal niet wisten hoe er mee om te gaan en dat maakte mijn…

Read More

Verzekeraars adverteren voor hun hachje

By | Geen categorie | No Comments

Afgelopen week gebruikte ik in een gesprek per ongeluk de term ziekenfonds. Het ging over de toegankelijkheid van de zorg. Toen ik mijn vergissing bemerkte, realiseerde ik mij dat de ziekenfondsen in het vorige decennium in een kwaad daglicht stonden, juist vanwege problemen in die toegankelijkheid. Er waren lange wachtlijsten…

Read More

Zorgstelsel zware hypotheek

By | Geen categorie | No Comments

De PGB herindicatie is voor het najaar een flinke kluif voor de gemeenten. Een groot gedeelte van de persoonsgebonden budgetten moet opnieuw worden geïndiceerd. De gemeente is met name verantwoordelijk voor de PGB’s die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden geregeld. Dit zijn de ondersteuning bij begeleiding, de dagbesteding,…

Read More