De verantwoordelijke partijen in het werkveld van de ouderenzorg hebben een probleem. Ze hebben zich door Rutte I en II in het pak laten naaien van de decentralisatie van de AWBZ. Die AWBZ bestaat inmiddels niet meer en daarvoor in de plaats zijn nieuwe wetten en budgetten gekomen. Per slot van rekening: minder voorzieningen en beduidend minder geld voor de ouderenzorg.

Frase en holle echo

Ga maar eens kijken in een gemiddeld verpleeghuis. Verantwoorde zorg is een frase en dagbesteding is een holle echo geworden. Waar de familie en vrienden van cliënten en de slinkende groep vrijwilligers niet in het gat springen, gebeurt er niet veel meer. En het is echt niet alleen verveling die cliënten treft. De zwaarte van de zorg is nog verder toegenomen, de veiligheid van cliënten is onder de maat en dat alles tegen de achtergrond van een mindere personele situatie en een wegbezuinigde leiding.

Partijen die zich met de ouderenzorg bemoeien, doen dat zo vrijblijvend mogelijk. De aanbieders van de ouderenzorg proberen zo veel mogelijk schone schijn op te houden, de IGZ poetst haar blazoen op door het publiceren van lijstjes, de verzekeraars doen alsof zij de klant vertegenwoordigen en regering en parlement roepen op gezette tijden dat iets een schandaal is. Zoals nu met het kwaliteitskader en met de openbaarheid van de kwaliteitsinformatie ten behoeve van het toezicht op de zorg.

De zich herhalende truc

Het is een schrijnende, zich herhalende truc om elkaar de bal toe te spelen. Verpleeghuizen wijzen er via Actiz op dat er te weinig geld beschikbaar is voor een fatsoenlijke personele bezetting. Overheid en parlement roepen dat er toch echt aanbieders zijn die het wel voor elkaar krijgen. En die zijn er ook, wonderlijk genoeg. Maar bij nadere beschouwing blijken dat geen toevalstreffers. En ze worden ook nog schaamteloos gebruikt om de bal weer door te spelen. Dat is niet in het belang van de ouderen die afhankelijk (echt afhankelijk!) zijn van verpleeghuiszorg. Dat is in het belang van het in stand houden van een systeem. Een systeem dat ernstig te kort schiet.

Van mij mag die bal er door!

Leave a Reply