Toen ik, jaren geleden, werkte bij de Ziekenhuisraad, was het PGGM meerdere keren winnaar van de prijs voor het beste jaarverslag. Geen kunst, wisten wij, want het PGGM had ook de hoogste bureaukosten. Het kon daar kennelijk gewoon niet op en eigenlijk verkeerden alle koepels, van Bouwcollege tot Ziekenfondsraad (en wij ook) in vergelijkbare royale omstandigheden.

Volgens mij is hierin qua cultuur niks veranderd. Daar zijn de afgelopen jaren dan nog de koepels en de koepeltjes bijgekomen die de verzekeraars en last but not least zorgaanbieders bij elkaar hebben gefuseerd. En dan heb ik het nog niet eens over goudgerande beloningen voor de bestuurders van al die koepels.

Dat, plus de uitbreiding van allerlei gemeentelijke diensten in het sociale domein, brengt mij bij de vraag: hoeveel van iedere zorgeuro zou er door de jaren heen eigenlijk aan directe zorg worden besteed?

Zou dat geen aardige klus voor de Rekenkamer zijn?

Leave a Reply