Pesten in de zorg

By | Geen categorie | No Comments

Bent u wel eens gepest door mede-leerlingen op school? Ik wel en ik kan mij de personen die dit deden (overigens niet alleen bij mij) nog heel goed voor de geest halen. Achteraf zie ik dat leerkrachten totaal niet wisten hoe er mee om te gaan en dat maakte mijn…

Read More

Verzekeraars adverteren voor hun hachje

By | Geen categorie | No Comments

Afgelopen week gebruikte ik in een gesprek per ongeluk de term ziekenfonds. Het ging over de toegankelijkheid van de zorg. Toen ik mijn vergissing bemerkte, realiseerde ik mij dat de ziekenfondsen in het vorige decennium in een kwaad daglicht stonden, juist vanwege problemen in die toegankelijkheid. Er waren lange wachtlijsten…

Read More

Zorgstelsel zware hypotheek

By | Geen categorie | No Comments

De PGB herindicatie is voor het najaar een flinke kluif voor de gemeenten. Een groot gedeelte van de persoonsgebonden budgetten moet opnieuw worden geïndiceerd. De gemeente is met name verantwoordelijk voor de PGB’s die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden geregeld. Dit zijn de ondersteuning bij begeleiding, de dagbesteding,…

Read More